สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลสุรินทร์
0.05 กม.
สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ
0.2 กม.
วิทยาลัยบรมราชชนนี
0.4 กม.
สนามกีฬาศรีณรงค์
0.7 กม.
สนามแสดงช้าง
0.8 กม.
ห้าง Big C
0.8 กม.
ห้าง Makro
0.8 กม.
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
0.9 กม.
ห้าง Robinson
3.5 กม.
Contact

111 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

Social
  • Messenger
  • Line
  • Telephone
  • E-mail